Pål Hermansen

mar15

Turtagrø

Posted in: workshops

Det blir også i år fotokurs på Turtagrø.  Dette er en workshop med bredt fotografisk nedslagsfelt. Essensen i fotografi er verken teknikk eller komposisjon, men den handler om å se, oppleve, bearbeide og formidle brokker av verden som andre går forbi.  For å greie det, kreves det bevissthet og skjerpede sanser, samt en kunnskapsbase om utgjør en nødvendig plattform du kan stå på og strekke deg fra.

I dette kurset vil vi bevege oss i naturen og menneskeskapte omgivelser mellom fjord og fjell, og du vil oppdage sider ved deg selv som du tidligere ikke har visst om! Ekstra morsomt å se er at deltakere med liten fotografisk erfaring ofte kommer fram med resultater som ikke står tilbake for de mer rutinerte – som er mer låst i et etablert bildesyn.

Flere opplysninger om tidspunkt, priser og påmelding kommer snart her og på www.turtagro.no

Det er også planer om workshops i utlandet mot slutten av året, mer om det senere.

Kom ikkje med heile sanningi,
kom ikkje med havet for min torste,
kom ikkje med himmelen når eg bed um ljos,
men kom med ein glimt, ei dogg, eit fjom,
slik fuglane ber med seg vassdropar frå lauget
og vinden eit korn av salt.

PÅ ØRNETUVA (1961)
Olav H. Hauge